Visualisering

Kan I se jeres drømmebolig for jer? Få jeres byggeprojekt visualiseret. Når et byggeprojekt skal igangsættes, er det en god idé at få udarbejdet et skitseprojekt. I den indledende fase af byggeprojektet skal jeres drømme komme til udtryk – enten i form af nogle hurtige håndskitser eller i form af et mere gennemarbejdet skitseprojekt i 3D.

Udgangspunktet for et nyt byggeri er forskelligt fra projekt til projekt. I kan mere eller mindre selv tegnet huset, som I gerne vil have det? Eller har I brug for inspiration/sparring og giver tegnestuen frie hænder til at designe jeres drømmehus. Alt dette drøfter vi på et indledende møde, hvor vi gennemgår jeres ønsker og drømme til det kommende til projektet.

Med et skitseprojekt i hånden, får I konkretiseret omfanget af det kommende byggeprojekt. I vil få en afklaring omkring det endelige design i forhold til materialevalg, formsprog, farver og udtryk m.v.

En skitseringspakke indeholder:

  • Professionel skitse af situationsplan, grundplan, principsnit og facader
  • 3D visualisering
  • Rådgivning omkring materialevalg og materialebeskrivelse
  • Analyse af myndighedskrav
  • Økonomisk vurdering af projektet