Skip to main content

Visualisering

En 3D visualisering giver dig en helhedesoplevelse af dit projekt og enhver detalje kommer til udtryk.

Med en 3D visulisering får du mulighed for at opleve din kommende bolig ned i mindste detalje. Du får en fornemmels af boligens samspil, rummelighed og arkitektoniske detaljer, både inde og ude.

Du vil få en afklaring omkring det endelige design i forhold til materialevalg, formsprog, farver og udtryk.

Idé og skitsering

  • Skitse af situationsplan, grundplan, principsnit og facader
  • 3D visualisering
  • Rådgivning omkring materialevalg og materialebeskrivelse
  • Analyse af myndighedskrav
  • Økonomisk vurdering af projektet