Skip to main content

Byggetilladelse

De fleste byggeprojekter kræver, at der søges om byggetilladelse eller laves en anmeldelse af byggeriet hos kommunen. Reglerne om byggetilladelse, såvel som selve ansøgningen, kan være vanskelige at gennemskue. Ikke desto mindre er det her, alt skal være på plads, så du ikke ender med et ikke godkendt byggeri.

Vi hjælper dig med ansøgning om byggetilladelse, så projektet er godkendt før opførelsen.

Uanset hvilket projekt du skal i gang med, skal alle krav til bygningsreglementet overholdes. Bygningsreglementet indeholder fx reglerne for maksimal højde, afstande på byggeriet eller bebyggelsesprocenten på grunden.

Er du usikker på, om dit byggeprojekt overholder bygningsreglementet eller en lokalplan m.v., er du velkommen til at booke et vejledningsmøde med os her.

Ansøg om byggetilladelse

Når der søges om byggetilladelse, skal kommunen have tegninger og beskrivelser af projektet, så den kan vurdere projektet efter bygningsreglementet og andre gældende bestemmelser. I særlige tilfælde skal tegningerne også godkendes af et teknisk udvalg hos kommunen.

Har du spørgsmål om byggetilladelser generelt, eller mangler du professionel rådgivning herom, så kontakt tegnestuen her.

PROJEKTER DER KRÆVER BYGGETILLADELSE

  • Enfamiliehus

  • Rækkehus, kædehus og dobbelthuse

  • Sommerhus

  • Tilbygninger til ovennævnte

  • Orangeri og udestuer

  • Kviste, karnapper, m.v. hvor husets etageareal udvides

  • Ændret anvendelse – Fx en garage eller udestue som indrettet til beboelse.

  • Garager, carporte og udhuse over 50 m²