Byggetilladelse

ARK360 yder rådgivning og sparring gennem hele processen

Byggetilladelse

De fleste byggeprojekter kræver, at der søges om byggetilladelse eller laves en anmeldelse af byggeriet hos kommunen. Reglerne om byggetilladelse, såvel som selve ansøgningen om byggetilladelse, kan være vanskelige at gennemskue. Ikke desto mindre er det her, alt skal være på plads, så I ikke ender med et ikke godkendt byggeri.

ARK360 hjælper jer med ansøgning som byggetilladelse, så projektet er godkendt før opførelsen.

Hovedreglen er:
Nedrivning eller byggeri af mindre bygninger på din grund, skal blot anmeldes. Det vil typisk være nok.

Ændring af arealet på boligen eller andre væsentlige ændringer af din bolig, kræver en byggetilladelse.

Uanset hvilket projekt, I skal i gang med, skal alle krav til bygningsreglementet overholdes. Bygningsreglementet indeholder fx reglerne for maksimal højde, afstande på byggeriet eller bebyggelsesprocenten på jeres grund.

Er I i tvivl, om jeres byggeprojekt overholder disse krav, er I velkomne til at booke et vejledningsmøde med os her.

Ansøg om byggetilladelse

Når I søger om byggetilladelse, skal kommunen have tegninger og beskrivelser af projektet, så den kan vurdere projektet efter bygningsreglementet og andre gældende bestemmelser. I særlige tilfælde skal tegningerne også godkendes af et teknisk udvalg hos kommunen.

Særligt når det gælder om at få byggetilladelse til ombygning, tilbygning eller enfamiliehus, kræver kommunen typisk at se detaljerede tegninger, der viser eksisterende og fremtidige forhold. Altså hvordan ser byggeriet ud nu, og hvordan ønsker I, det ser ud fremover.

Vi laver følgende til byggetilladelsen:

 • Situationsplan (grunden og bygningens placering og afstand til skel m.v.) 1:200
 • Facadetegninger (opstalter) af relevante facader, mål 1:100
 • Plantegning af relevante etager/områder – som viser rumstørrelser m.v. Mål 1:100
 • Evt. tværsnit igennem huset for at vise højdemæssige forhold. Mål 1:100
 • Beregning af bebyggelsesprocenten
 • Beskrivelse af udvendig materialevalg

Har I spørgsmål om byggetilladelser generelt, eller mangler I professionel rådgivning herom, så kontakt tegnestuen her.

Myndighedstegninger dammer grundlag for at kommunen kan give en byggetilladelse. Der skal indhente byggetilladelse ved nybyggeri, tilbygninger, garage over 50 m2 eller ved ændring i anvendelse af din bolig.

PROJEKTER DER KRÆVER BYGGETILLADELSE.

 • Enfamiliehus

 • Rækkehus, kædehus og dobbelthuse

 • Sommerhus

 • Tilbygninger til ovennævnte

 • Orangeri og udestuer

 • Kviste, karnapper, m.v. hvor husets etageareal udvides

 • Ændret anvendelse – Fx en garage eller udestue som indrettet til beboelse.

 • Garager, carporte og udhuse over 50 m²