Skip to main content

Tegnestuen

ARK360 er en moderne og engageret arkitektvirksomhed. Den kreative og byggetekniske sparringspartner gennem alle faser af dit byggeri. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder gennem hele byggeprocessen fra den første idé – til byggeriet står færdigopført.

Tegnestuen arbejder først og fremmest på at gøre det let for dig som kunde at gennemføre et byggeprojekt. Vi bestræber os på at skabe størst mulig værdi for dig, og vores projekter er kendetegnet ved at tage afsæt i dine ønsker, behov samt økonomiske rammer. Vi lytter og omsætter dine tanker i vores arkitektur, som er enkelt, stilfuldt og anvendeligt.

Skal du bygge nyt, bygge til eller bygge om, hjælper vi dig sikkert igennem hele processen.

Proces

Udgangspunktet ved ethvert byggeri er forskelligt. Vælger man at få formgivet og designet et individuelt arkitekttegnet hus, vil forløbet variere fra projekt til projekt, alt afhængig af formsprog, omfang og kompleksitet. I de fleste tilfælde strækker processen, ved et skræddersyet hus, sig over tre til seks måneder – nogle gange lidt længere.

Vi deler vores processer op i 4 faser, som typisk består af:

Idé og skitsering
Her skabes ideerne, designet, udtrykket og materialevalget samt visualiseringen i 3D.

Forhåndsdialog
Har projektet en kompleksitet eller udformning, som kræver en dispensation fra en lokalplan eller gældende bygningsreglement, indledes en forhåndsdialog med den pågældende kommune, inden myndighedsfasen igangsættes.

Myndighed
Her udarbejder vi tegninger og projektbeskrivelse til myndighedsgodkendelse. Vi hjælper med ansøgning om byggetilladelse. Behandlingstiden på en byggeansøgning kan variere meget – alt fra et par uger til flere måneder.

Projektering
I projekteringen udarbejdes arbejdstegninger og byggebeskrivelser til projektet, således håndværkere kan bygge huset.