Projektering

ARK360 yder rådgivning og sparring til alle

Før projektet sendes i udbud

Inden projektet sendes i udbud hos forskellige byggefirmaer og håndværkere, er det vigtigt at få det optegnet og beskrevet i detaljer. ARK360 kan hjælpe med at gøre materialet klar til udbudsrunden.

Tegnestuen gør projekterne helt færdige, så helheden bevares. De planlagte ideer føres helt ud i detaljerne. Derfor er projekteringsfasen det led i processen, vi gør ekstra meget ud af.

ARK360 arbejder med kreative løsningsforslag og sætter funktionaliteten i højsædet. Ufuldendte løsninger er ofte grund til megen irritation – på byggepladsen og for jer som bygherrer. Derfor betragter vi alle detaljer for væsentlige i projektet. Det gælder alt – lige fra bygningens funktionelle elementer til det helt rigtige materialevalg.

I et hovedprojekt udarbejdes detailtegninger og beskrivelser af byggeprojektet. Alt skal være entydigt og fuldstændigt, så der ikke hersker tvivl om, hvordan byggeprojektet skal være og gribes an.

Hvor meget tegne- og dokumentationsarbejde, der skal laves til hovedprojektet, afhænger af byggeprojektets størrelse og kompleksitet. Jo større og mere kompliceret byggeriet er, jo mere tid og arbejde skal der selvsagt lægges i hovedprojektet.

Uden et hovedprojekt er der alt for mange løse ender, når projektet sættes i gang. Det betyder, at nogle ting først bliver afgjort undervejs i byggeriet, og det kan være lidt af en satsning, hvis alt for meget overlades til tilfældighederne. Konsekvensen kan være ting der alligevel ikke kan lade sig gøre, eller ting der skal laves om. Alt sammen noget, der i sidste ende kan være fordyrende for projektet og dermed også for jer som bygherre.

Energimærkning og statiske beregninger

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse, skal energimærkes. Kravet gælder også sommerhuse og nybyggeri. Enkelte bygninger er fritaget for energimærkning, fx tilbygninger, kolonihavehuse, garager og carporte.

Er I i tvivl, er I velkommen til at spørge os. Vi hjælper også gerne med at udføre disse beregninger på jeres projekt. Kontakt os for et rådgivende møde her.