Skip to main content

Projektering

Inden projektet sendes i udbud hos forskellige byggefirmaer og håndværkere er det vigtigt, at få det optegnet og beskrevet i detaljer. ARK360 kan hjælpe med at gøre materialet klar til udbudsrunden.

Vi gør projekterne helt færdige så helheden bevares. De planlagte ideer føres helt ud i detaljerne. Derfor er projekteringsfasen et led i processen.

ARK360 arbejder med kreative løsningsforslag og sætter funktionaliteten i højsædet. Ufuldendte løsninger er ofte grund til megen irritation – på byggepladsen og for dig som bygherre. Derfor betragter vi alle detaljer for væsentlige i projektet. Det gælder alt – lige fra bygningens funktionelle elementer til det helt rigtige materialevalg.

I et hovedprojekt udarbejdes detailtegninger og beskrivelser af byggeprojektet. Alt skal være entydigt og fuldstændigt, så der ikke hersker tvivl om, hvordan byggeprojektet skal være og gribes an. Hvor meget tegne- og dokumentationsarbejde, der skal laves til hovedprojektet, afhænger af byggeprojektets størrelse og kompleksitet.