Nyt hus projekt i landlige omgivelser.

ARK360 har været med fra starten i planlægningen af vores nye projekt. Det har indtil nu givet både tryghed og kvalitet i de beslutninger der er truffet. Vi er meget tilfredse med den støtte og sparring vi indtil nu har fået af ARK360 og ser frem mod det videre forløb.